02. UI Design & Vývoj

Interaktivní 3D prohlížeč

Interaktivní prohlížeč 3D objektů a animací pro webové prostředí.

Skrolujte dolů
na ukázky
 

Informace o projektu

Aplikace 3D prohlížeče pro webové prostředí vytvořená pro účely Servisního střediska pro e-learning na Masarykově univerzitě, které je součástí vývojového týmu Informačního systému MU. Celý projekt zahrnuje také mou diplomovou práci ze studia na Fakultě informatiky MU, která se zabývá interaktivními 3D vizualizacemi pro webové prostředí a jejich využitím v oblasti e-learningu. Kompletní text včetně zdrojových souborů si můžete prohlédnout v archivu závěrečných prací.

V rámci řešení tohoto projektu jsem provedl analýzu dostupných webových technologií a nástrojů pro interaktivní 3D grafiku na webu a popsal jejich možnosti, aspekty použití a vlastnosti. Získané poznatky se následně staly základem pro volbu vhodné kombinace těchto technologií a nástrojů pro řešení konkrétní aplikace, kterou je realizovaný prohlížeč 3D modelů a animací. V diplomové práci je k dispozici popis návrhu dané webové aplikace a řešení hlavních implementačních problémů a dále také informace k přípravě a použití 3D modelů a animací ve 3D prohlížeci.

Vytvořená webová aplikace 3D prohlížeče, podléhá licenci GNU General Public License, je založena na HTML5, CSS3 a technologii WebGL a ke své funkci dále využívá knihoven Three.js, OrbitControls.js, SEA3D.js, jQuery.js, jQueryUI.js, Dat.gui.js a Stats.js.

Skrolujte dále
na ukázky
Pokračovat

Moje práce zahrnovala

Návrh webové aplikace a grafického rozhraní.

Programování a kódování
webové aplikace.

01.
Náhled interaktivního 3D prohlížeče. Tato webová aplikace umožňuje zobrazení 3D modelů a animací uložených v open-source formátu SEA3D, který je přizpůsobem pro webové prostředí. Uživatel může s modely interaktivně manipulovat pomocí polohovacího zařízení nebo uživatelského rozhraní. K dispozici je také nabídka možností, díky které uživatel může skrývat zobrazené modely nebo měnit pohledy kamery. Tento 3D prohlížeč je založen na technologii WebGL a pokud tato technologie není z nějakého důvodu dostupná, je o tomto uživatel adekvátně informován a případně má možnost zobrazit alternativní obsah.

Přejít na živou ukázku.

Ukázka 01 - Interaktivní 3D prohlížeč

02.
Slidy z prezentace použité při obhajobě diplomové práce. (1)

Ukázka 02 - Interaktivní 3D prohlížeč

03.
Slidy z prezentace použité při obhajobě diplomové práce. (2)

Ukázka 03 - Interaktivní 3D prohlížeč

Máte zájem o mou spolupráci?

Jestliže se Vám ukázky mých prací líbí a měli byste zájem o mou spolupráci,
neváhejte mě kontaktovat, obratem Vám odpovím.

↑ Nahoru